Nền tảng phương pháp Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp

Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp hay còn được gọi tắt là Diện Chẩn được phát minh ra bởi GS.TSKH Bùi Quốc Châu (03/04/1942).

Ông sinh ra tại Long Hồ – Vĩnh Long vùng đất “Địa Linh Nhân Kiệt” nơi sinh ra 4 đời thủ tướng. Ông  phát minh ra Diện Chẩn vào ngày  26/03/1980 năm Ông 38 tuổi.

 

Diện chẩn & Yoga trị liệu - Nền tảng diện chẩn điều khiển liệu pháp

Diện chẩn & Yoga trị liệu – Nền tảng diện chẩn điều khiển liệu pháp

Ông dựa vào những kiến thức được tìm tòi tích lũy uyên thâm của bản thân sau rất nhiều năm tìm hiểu và ứng dụng.

Nguồn gốc ra đời:

Diện chẩn được Ông phát minh ra dựa trên sự kết hợp giữa các nền tảng khác nhau từ các kiến thức của Tam giáo (Khổng giáo – Phật giáo – Lão giáo), nền văn hóa Việt Nam từ văn chương bình dân cùng các đúc kết kinh nghiệm của cha ông ta để lại trong kho tàng Ca dao – tục ngữ, và cuối cùng ứng dụng thêm y học của : Đông Y, Tây Y, Y học cổ truyền- dân gian của Việt Nam.

Ông có những quan sát và suy nghĩ sâu xa về một sự vật, sự việc mà thông thường người thường hay bỏ qua đó là những nhìn nhận và tiếp nhận từ những gốc rễ từ ca dao tục ngữ của ông bà mình mà từ đó rút ra những ý tưởng để có thể xây dựng bộ môn Diện Chẩn.

Dựa trên phán đoán suy luận logic và thực hành kiên trì để có được bộ môn Diện  Chẩn với những đồ hình huyệt vị, kèm theo đồ hình phản chiếu trên gương mặt, trên toàn thân thể một cách chính xác và thuyết phục  với những kết quả ứng dụng khi chữa bệnh mang lại hiệu quả cao và an toàn.

Đúng như Tâm Ngôn của Ông có câu: “Đạo là gốc rễ – Thuật là cành lá” và “Giúp người chính là giúp mình” .

Trong 40 năm hoạt động, Ông luôn đề cao đạo làm người và dạy dỗ con cháu cùng các đệ tử của mình rằng: làm nghề phải có Tâm, luôn đề cao sứ mệnh, giúp người, giúp đời, luôn đặt lợi ích của người cao hơn của mình để từ đó có thể xây dựng 1 bộ môn chữa bệnh của người Việt và thấm nhuần giáo lý nhân đạo của ông bà cha mẹ, luôn tự hào và hãnh diện chúng ta là con dân người Việt Nam.

Khái niệm sơ bộ của Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp được giải thích như sau: Diện là bề mặt của mặt – da toàn cơ thể. CHẨN là chẩn đoán bệnh trên bề mặt da . Điều Khiển Liệu Pháp: phương pháp trị liệu bằng điều khiển từ xa hay phản xạ học” đây chính  là cơ chế giải quyết bệnh tật của bộ môn Diện Chẩn.

Khi kích hoạt hay tác động một điểm trên bề mặt da (có thể là huyệt Bùi Quốc Châu chẳng hạn) thì thông tin báo hiệu này sẽ được truyền thông tin lên não bộ (bộ phận quan trọng nhất cần được chăm sóc) xử lý sau đó đưa về xử lý tại bộ phận cần chữa bệnh.

Đó như 1 loại phản xạ học, nhưng phản xạ ở bộ môn Diện chẩn được biết là một phản xạ đa hệ, đa chiều và chính xác. Chúng ta tự hào vì bộ môn Diện chẩn được phát minh ra bởi một người con Việt Nam. Bộ môn chữa bệnh Diện Chẩn Việt Nam.

Xem thêm: Hướng dẫn XOAY CỔ TAY trong Diện Chẩn – Giản thuật thực hiện theo nguyên lý Đồng Ứng.

#dienchan #dienchandieukhienlieuphap #dienchanbuiquocchau