Hệ thống huyệt Diện Chẩn phản chiếu 12 đôi dây thần kinh sọ não

Xin giới thiệu đến các bạn hệ thống các huyệt đạo Diện Chẩn phản chiếu 12 đôi dây thần kinh sọ não. Khi nắm vững các huyệt này các môn sinh Diện Chẩn có thể sẽ tự tìm ra phác đồ để giúp các bệnh nhân của mình.

✔ Huyệt 197:

Dây thần kinh số 1 là dây thần kinh khứu giác. Truyền các cảm giác về mùi từ khoang mũi

✔ Huyệt 34:

Dây thần kinh số 2 là dây thần kinh thị giác. Dẫn truyền hình ảnh từ võng mạc của mắt đến não

✔ Huyệt 184:

Dây thần kinh số 3 dây thần kinh vận nhãn, kiểm soát sự chuyển động của mắt.

Cấp thần kinh cho cơ nâng mi trên, cơ thẳng trên, cơ thẳng trong, cơ thẳng dưới, và cơ chéo dưới, phối hợp thực hiện phần lớn các chuyển động của mặt.

Dây cũng cấp thần kinh cho cơ thắt đồng tử và các cơ của thể mi.

✔ Huyệt 491:

Dây thần kinh số 4 ròng rọc, kiểm soát sự chuyển động của mắt. Cấp thần kinh cho cơ chéo trên, làm mắt liếc xuống dưới và ra ngoài.

✔ Huyệt 61:

Dây thần kinh số 5 là dây thần kinh sinh ba ( tam thoa), kiểm soát sự chuyển động của hàm dưới và sự nhạy cảm của mắt.  Tiếp nhận cảm giác từ vùng mặt và cấp thần kinh cho nhóm cơ nhai.

✔ Huyệt 45:

Dây thần kinh số 6 vận nhãn ngoài, kiểm soát sự chuyển động của mắt. Cấp thần kinh cho cơ thẳng ngoài, làm mắt liếc ra ngoài.

✔ Huyệt 5:

Dây thần kinh số 7 kiểm soát sự co bóp của cơ mặt và sự tiết nước bọt và nước mắt, sự nhạy cảm của vành tai và một phần của lưỡi.

Cấp thần kinh vận động cho nhóm cơ biểu cảm nét mặt, bụng sau của cơ hai thân, cơ trâm móng, và cơ bàn đạp. Nhận các cảm giác vị giác đặc biệt từ 2/3 trước lưỡi và cấp thần kinh tiết cho các tuyến nước bọt (ngoại trừ tuyến mang tai) và tuyến lệ.

✔ Huyệt 74:

Dây thần kinh số 8 thế thính, kiểm soát thính giác và giữ thăng bằng. Cảm nhận âm thanh, sự xoay chuyển, và lực trọng trường (cần thiết cho thăng bằng và di chuyển).

Chính xác hơn là, nhánh tiền đình mang các xung thần kinh cho việc cân bằng và nhánh ốc tai mang các xung thần kinh cho việc nghe.

✔ Huyệt 64:

Dây thần kinh số 9 thiệt hầu, kiểm soát sự chuyển động và độ nhạy cảm của hầu, một phần của lưỡi và sự tiết ra nước bọt. Nhận cảm giác vị giác từ 1/3 sau của lưỡi, cấp thần kinh tiết cho tuyến nước bọt mang tai, và thần kinh vận động đến cơ trâm hầu. Một vài cảm giác cũng được truyền về não từ các hạnh nhân (amidan) khẩu cái.

12 đôi dây thần kinh sọ não - Diện Chẩn & Yoga Trị Liệu

12 đôi dây thần kinh sọ não – Diện Chẩn & Yoga Trị Liệu

✔ Huyệt 113:

Dây thần kinh số 10 lang thang kiểm soát những chuyển động trong vòm miệng, tim, thanh quản, phổi và ống tiêu hóa. Cấp thần kinh vận động đa số các cơ ở hầu và thanh quản (trừ cơ trâm hầu).

Cấp các sợi đối giao cảm cho gần như tất cả các tạng ngực và bụng tới tận góc lách (góc kết tràng trái). Nhận các cảm giác vị giác đặc biệt từ nắp thanh môn. Kiểm soát các cơ cho tiếng nói, cộng hưởng và khẩu cái mềm.

✔ Huyệt 511 và 156:

Dây thần kinh số 11 thần kinh gai, chuyển động sự kiểm soát cơ cổ  và vai. Kiểm soát cơ ức đòn chũm và cơ thang, chồng chéo một số chức năng với dây X.

✔ Huyệt 7:

Dây thần kinh số 12 , hạ thiệt kiểm tra sự chuyển động của lưỡi nói chung.

Cung cấp thần kinh vận động cho các cơ vùng lưỡi (trừ cơ khẩu cái lưỡi được cấp thần kinh bởi dây X). Quan trọng cho việc nuốt (hình thành viên thức ăn) và phát ngôn.

✔ Huyệt 19:

Huyệt Dương, dây thần kinh giao cảm ( hệ giao cảm của Âm)

✔ Huyệt 26:

Huyệt Âm, dây thần kinh đối giao cảm.

Trên đây là các huyệt phản chiếu 12 đôi dây thần kinh sọ não, bạn có thể sử dụng vào trong việc điều trị theo phương pháp Diện Chẩn. Ứng dụng vào các phác đồ tổng hợp hoặc riêng lẽ.

???????????? Kính tri ân Thầy Bùi Quốc Châu

Xem thêm: 9 Vùng Sinh Mệnh trong Diện Chẩn

#12doidaythankinhsonao #huyetdienchandaythankinh #daythankinhsonao #dienchan